July 23, 2024
Uncategorized

ภาพบรรยากาศงานโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ รศ.ดร.พิชัย จันทร์มณี อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เป็นประธานนำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล แด่ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๓ มิถุนายน

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการ โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ในวันพฤัสบดีที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ณ บริเวณลานโถงอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๔ และนานาชาติ ครั้งที่ ๑๔ ด้านศิลปะและวัฒนธรรม ภายใต้หัวข้อ “พลังศิลปวัฒนธรรมสรรค์สร้างเศรษฐกิจ” (the 4th National and the 14th International Conference on Arts and Culture: Soft Power- Arts and Culture in Creative Economy)

เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ โดย สถาบันศิลปะวัฒนธรรม ได้รับเกียรติจาก เครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยให้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๔ และนานาชาติ ครั้งที่ ๑๔ ด้านศิลปะและวัฒนธรรม ภายใต้หัวข้อ “พลังศิลปวัฒนธรรมสรรค์สร้างเศรษฐกิจ” (the 4th National

Read More
ข่าวกิจกรรมข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีน้อมถวายกำลังใจและแสดงความจงรักภักดี แด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

พิธีน้อมถวายกำลังใจและแสดงความจงรักภักดี แด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 9.00 น. ณ บริเวณลานโถงอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550

Read More
ข่าวกิจกรรมข่าวประชาสัมพันธ์

เครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย จับมือ 2 กระทรวงใหญ่ เตรียมจัดงานนานาชาติ “พลังศิลปวัฒนธรรมสรรค์สร้างเศรษฐกิจ” ส่งเสริม SOFT POWER–ARTS AND CULTURE IN CREATIVE นำเสนอผลงานเด่น ถ่ายทอดองค์ความรู้ พัฒนาและต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมไทยสู่เวทีโลก

วันอังคารที่ 9 มกราคม 2567 ณ อาคารเรียนรวมและศูนย์วัฒนธรรม (พุทธวิชชาลัย) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร รองศาสตราจารย์ ดร.เปรื่อง กิจรัตน์ภร รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เป็นประธานการแถลงข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 และนานาชาติครั้งที่ 14 ด้านศิลปะและวัฒนธรรม “พลังศิลปวัฒนธรรมสรรค์สร้างเศรษฐกิจ”

Read More