มหาสงกรานต์ ราชมงคลกรุงเทพ

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ขอเชิญร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์และขอเชิญสมัครเข้าร่วมการประกวดนางสงกรานต์ และ เทพบุตรราชมงคลกรุงเทพ ชิงเงินรางวัล สายสะพาย พร้อมถ้วยเกียรติยศ กับโครงการมหาสงกรานต์ราชมงคลกรุงเทพ ครั้งที่ 6 ในวันที่ 3 เมษายน 2562 ตั้งแต่เวลา 07.00 – 18.00 น. ณ ลานกิจกรรมสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ โดยผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประกวดสามารถ ดาวโหลดใบสมัครและเกณฑ์การประกวดได้ที่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *