งานสืบสานวัฒนธรรมไทยประเพณีลอยกระทง

ขอเชิญร่วมการประกวดกระทง ประกวดนางนพมาศ และการประกวดเทพบุตร ราชมงคลกรุงเทพ ประจำปี 2563 ในงานสืบสานวัฒนธรรมไทยประเพณีลอยกระทง ในระหว่างวันที่ 27-31 ตุลาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ กำหนดการประกวด ระเบียบการประกวดกระทง 2563 ระเบียบการประกวดเทพบุตร 2563 ระเบียบการประกวดนางนพมาศ2563

Read more

มหาสงกรานต์ ราชมงคลกรุงเทพ

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ขอเชิญร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์และขอเชิญสมัครเข้าร่วมการประกวดนางสงกรานต์ และ เทพบุตรราชมงคลกรุงเทพ ชิงเงินรางวัล สายสะพาย พร้อมถ้วยเกียรติยศ กับโครงการมหาสงกรานต์ราชมงคลกรุงเทพ ครั้งที่ 6 ในวันที่ 3 เมษายน 2562 ตั้งแต่เวลา 07.00 – 18.00 น. ณ ลานกิจกรรมสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ โดยผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประกวดสามารถ

Read more

ร่วมประกวดแข่งขันการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม เชิญชวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับอุดมศึกษา เข้าร่วมแข่งขันการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งในระหว่างวันที่ 15 และ 17 มกราคม 2562 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ห้อง ชั้น 4 และลานกิจกรรมสำนักงานอธิการบดี ใบสมัคร-MUSIC ระเบียบการ-music

Read more

เชิญชวน..แข่งขันทักษะภาษาไทย 9 ราชมงคล ครั้งที่ 4

  เชิญชวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับอุดมศึกษา เข้าร่วมแข่งขันทักษะภาษาไทย 9 ราชมงคล ครั้งที่ 4 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เชิญชวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับอุดมศึกษา เข้าร่วมแข่งขันทักษะภาษาไทย 9 ราชมงคล ครั้งที่ 4 ในระหว่างวันที่ 25 – 26 กรกฎาคม

Read more

เชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันโต้วาที ครั้งที่ 3

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันโต้วาที ครั้งที่ 3 ในระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน – 19 กรกฎาคม 2561 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ห้อง R401 ชั้น 4 เพื่อเป็นการฝึกฝนให้เยาวชนได้พัฒนาทักษะการพูดในรูปแบบการแข่งขันโต้วาที สำหรับนักเรียน ในระดับมัธยมศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ เพื่อให้เยาวชนได้แสดงออกในทางที่ถูกต้อง

Read more

มหาสงกรานต์ราชมงคลกรุงเทพ

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ขอเชิญร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์และขอเชิญสมัครเข้าร่วมการประกวดนางสงกรานต์ และ หนุ่มลอยชาย กับโครงการมหาสงกรานต์ราชมงคลกรุงเทพ ครั้งที่ 5 ในวันที่ 9 เมษายน 2561 ณ เรือนสาธร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ โดยในงานมีกิจกรรมทำบุญตักบาตร พิธีแห่พระประจำมหาวิทยาลัย พิธีรดน้ำดำหัวคณาจารย์อาวุโส และผู้บริหาร การประกวดนางสงกรานต์ และ หนุ่มลอยชาย ชิงเงินรางวัล สายสะพาย

Read more

“โครงการ UTK MUSIC AWARD ครั้งที่ ๕”

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จัด “โครงการ UTK MUSIC AWARD ครั้งที่ ๕”การประกวดขับร้องเพลงไทยสากล เพลงสากล และเพลงไทยลูกทุ่ง จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 15 และ 17 มกราคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คลิกกำหนดการ ใบสมัคร UTK MUSIC หลักเกณฑ์การประกวดขับร้องเพลง

Read more

โครงการแข่งขันทักษะภาษาไทย 9 ราชมงคล ครั้งที่ 3

วันที่ 3 – 4 สิงหาคม 2560  เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ  ห้อง R 401, L 401 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ระเบียบการแข่งขันทักษะ 60 (Update

Read more

เข้าร่วมการแข่งขันโต้วาที โครงการต้นกล้าวาที ชิงโล่รางวัล

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ขอเชิญนักเรียน ในระดับมัธยมศึกษา และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ เข้าร่วมการแข่งขันโต้วาที โครงการต้นกล้าวาที ชิงโล่รางวัล ทุนการศึกษาพร้อมเกียรติบัตร ระหว่างวันที่ 19 มิถุนายน – 14 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.00-17.30 น. ณ ห้อง R 401 อาคารเฉลิมพระเกียรติ

Read more

เครือข่ายพนักงานมหาวิทยาลัย มทร.กรุงเทพ มอบไออุ่นให้น้อง จ.พิษณุโลก

เมื่อวันที่ 12 พ.ย. 59 สมาคมศิษย์เก่า มทร.กรุงเทพ ร่วมกับ เครือข่ายพนักงานมหาวิทยาลัย มทร.กรุงเทพ จัดโครงการมอบไออุ่นให้น้อง ครั้งที่ 1 ณ โรงเรียนบ้านห้วยน้ำไซ (สาขาร่องกล้าวิทยา) หมู่ที่ 10 ต.เนินเพิ่ม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก ซึ่งเป็นหมู่บ้านชาวไทยภูเขาชนเผ่าม้ง โดยมีตัวแทนจากสมาคมศิษย์เก่าฯ และเครือข่ายพนักงานมหาวิทยาลัย มทร.กรุงเทพ

Read more