งานสืบสานวัฒนธรรมไทยประเพณีลอยกระทง

ขอเชิญร่วมการประกวดกระทง ประกวดนางนพมาศ และการประกวดเทพบุตร ราชมงคลกรุงเทพ ประจำปี 2563 ในงานสืบสานวัฒนธรรมไทยประเพณีลอยกระทง ในระหว่างวันที่ 27-31 ตุลาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ กำหนดการประกวด ระเบียบการประกวดกระทง 2563 ระเบียบการประกวดเทพบุตร 2563 ระเบียบการประกวดนางนพมาศ2563

Read more